In bài này

Tuyển điều dưỡng

- Số lượng 06 người

- Tuổi dưới 45, không kể giới tính

- Mức lương từ thỏa thuận, làm việc theo ca.

Chi tiết liên hệ: chị Thủy 01683490388.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..