admin@binhanhoa.com
  +84 168.3490.388
  +84 650.381.8787
VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 9/2015 TẠI CƠ SỞ III  THÁI HÒA, BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BẮC ÂU

NORTHERN EUROPE LANGUAGE CENTER (Cơ sở Thái Hòa)

THỜI KHÓA BIỂU

CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI: CA HỌC TỐI THỨ 2-4-6

 

THỨ Phòng Giáo trình Môn học Thời gian Giáo Viên
2 1.1 superkids 2 Speaking & Song 18h-19:30 Mss. Duyên
1.2 connect1 Listening & speaking 18h-19:30 Mss. Quy
4 1.1 superkids 2 Reading & Listening 18h-19:30 Mss. Thu
1.2 connect1 Listening & speaking 18h-19:30 Mss. Duyên
6 1.1 superkids 2 Writing & Listening 18h-19:30 Mss. Thu
1.2 superkids 2 Writing & Listening 18h-19:30 Mss. Quy

 

CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI: CA HỌC TỐI THỨ 3-5-7

 

THỨ LỚP PHÒNG Tài Liệu Môn học Thời gian Giáo Viên
3 A2 1.1 Superkids1 Reading&listening 18h-19:30 Mss. Quy
5 A2 1.1 Superkids1 Writing&Listening 18h-19:30 Mss. Quy
7 A2 1.1 Superkids1 Sing&speaking 18h-19:30 Mss. Duyên

 

Các học viên xuất sắc

Các học viên có thành tích cao ở trung tâm chúng tôi