admin@binhanhoa.com
  +84 168.3490.388
  +84 650.381.8787
VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 9/2015 TẠI CƠ SỞ II  TÂN PHƯỚC KHÁNH, BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BẮC ÂU

NORTHERN EUROPE LANGUAGE CENTER

(Cơ sở Tân Phước Khánh)

CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI: CA HỌC TỐI THỨ 2-4-6

THỨ LỚP PHÒNG Môn học Thời gian Giáo Viên
2 A2 Nghe nhìn Speaking & Song 18h-19:30 Mr. Hiển
A5 2.2 Reading&Listening 18h-19:30 Mr.Vương
A6 1.2 Listening 18h-19:30 Ms. Thu
B1 1.1 Grammar 18h-19:30 Ms.Thủy
4 A2 2.2 Reading&Listening 18h-19:30 Mr. Hiển
A5 2.2 Grammar 18h-19:30 Ms. Thanh
A6 1.2 Ngôn ngữ khác 18h-19:30 Ms. Thủy
B1
6 A2 Nghe nhìn Writing&Listening 18h-19:30 Mr Hiển
A5 2.2 Listening 18h-19:30 Mss. Duyên
A6 1.2 Grammar 18h-19:30 Ms.Thanh

 

CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI: CA HỌC TỐI THỨ 3-5-7

THỨ LỚP PHÒNG Tài Liệu Môn học Thời gian Giáo Viên
3 A1 Nghe nhìn Superkids1 sing &speaking 18h-19:30 Mss Thu
A3 2.3 Superkids4 reading&listening 18h-19:30 Mss. Duyên
A4 2.2 Superkids5 reading&listening 18h-19:30 Ms.Thủy
5 A1 2.3 Superkids1 Superkids 18h-19:30 Mss Thu
A3 Nghe nhìn Superkids4 sing &speaking 18h-19:30 Mss. Duyên
A4 2.2 Superkids5 Connect 1 18h-19:30 Ms. Thuy
7 A1 2.3 Superkids1 reading&listening 18h-19:30 Mr Hiển
A3 2.3 Superkids4 reading&listening 18h-19:30 Mss. Thu
A4 2.2 Connect 1 sing &listening 18h-19:30 Ms.Thủy

 

 

Các học viên xuất sắc

Các học viên có thành tích cao ở trung tâm chúng tôi