admin@binhanhoa.com
  +84 168.3490.388
  +84 650.381.8787
VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

Bằng tâm huyết và kinh nghiệm phong phú, giảng viên Bình An Hòa không chỉ rèn luyện cho học viên những kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong các kỳ thi mà còn truyền cảm hứng và đồng hành cùng các học viên trên con đường hoàn thiện bản thân.

STT Họ Và Tên Số Điện Thoại Email
1 Bùi Văn Giang # #
2 Dương Văn Hiền # #
3 Nguyễn Văn Tình # #
4 Nguyễn Thị Như Thanh # #
5 Nguyễn Thị Duyên # #
6 Lê Thị Quy # #

Các học viên xuất sắc

Các học viên có thành tích cao ở trung tâm chúng tôi