admin@binhanhoa.com
  +84 168.3490.388
  +84 650.381.8787

Hệ thống giá trị cốt lõi trong văn hóa BAH

 
- Tự hào phát huy truyền thống BAH.
 
- Tôn sư trọng đạo.
 
- Thực theo 12 điều y đức.
 
- Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
 
- Cần cù, tận tụy hết mình với công việc.
 

Các quy ước văn hóa ứng xử tại BAH

 
Quy ước ứng xử của nhà quản lý
 
- Ứng xử đúng mực, phù hợp với quy định của pháp luật, nội quy của BAH và phù hợp với phong tục tập quán, đạo lý của làm người
 
- Thể hiện sự tôn trọng, nhân ái, quan tâm đến mọi người
 
- Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nội quy, quy định; làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình; giữ gìn, bảo vệ uy tín của BAH và của cá nhân
 
- Đối xử công bằng, minh bạch, không vụ lợi; luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để nhân viên có cuộc sống tốt, khách hàng có lợi
 
- Thái độ thân thiện, chân thành, biết lắng nghe mọi ý kiến đóng góp
 
- Đánh giá nhân viên khách quan bằng cái tâm trong sáng và trách nhiệm
 
- Kiên nhẫn và biết thuyết phục.
 

Quy ước ứng xử của cán bộ, nhân viên

 
Văn hóa ứng xử giữa cán bộ, nhân viên với nhà quản lý
 
- Phục tùng và chấp hành nghiêm túc các quyết định, yêu cầu của nhà quản lý theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao
 
- Thể hiện được vai trò là người tham mưu hoặc thực thi công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.
 
Văn hóa trong làm việc - ứng xử với đồng cấp, đồng nghiệp
 
- Luôn giữ tinh thần đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy cùng hướng tới mục tiêu chung; xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau
 
- Thái độ thân thiện, cởi mở, tôn trọng, trung thực và chia sẻ khó khăn; làm tròn nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện cho đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ
 
- Phát ngôn chuẩn mực; thẳng thắn phê bình, góp ý những việc làm sai trái trên tinh thần đoàn kết, đúng lúc đúng chỗ; cầu thị tiếp thu ý kiến để sửa chữa khuyết điểm
 
- Đi làm đúng giờ; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp
 
- Tích cực học tập và học tập suốt đời.
 
Văn hóa ứng xử với bệnh nhân và học viên
 
- Đúng mực, gương mẫu; đón tiếp lịch sự, nhã nhặn, tận tình, chu đáo
 
- Người học là trung tâm. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học.
 

Quy ước ứng xử của người học

 
Văn hóa ứng xử trong giảng đường
 
- Tôn sư trọng đạo
 
- Cầu tiến, ham học hỏi; trung thực, thẳng thắn; có tư duy phản biện
 
- Gương mẫu chấp hành và vận động người học khác thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của BAH
 
- Giữ gìn giảng đường xanh, sạch, đẹp
 
- Hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
 
Văn hóa giao tiếp trong phạm vi BAH
 
- Tự trọng, chuẩn mực, lịch sự và lễ phép
 
- Kính trọng thầy thuốc, cán bộ, thầy cô giáo; yêu mến bạn bè
 
- Trang phục chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với môi trường
 
- Nêu cao tinh thần tiết kiệm; có ý thức bảo vệ tài sản của BAH
 
- Luôn tự hào là thành viên của đại gia đình BAH.