admin@binhanhoa.com
  +84 168.3490.388
  +84 650.381.8787

Sứ mạng của Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Bình An Hòa

 
Mang đến sức khỏe niềm vui cho bệnh nhân và người thân bằng chất lượng dịch vụ và kết quả điều trị tốt nhất.
 
 
Đào tạo chất lượng cao về các nghiệp vụ kinh tế, kinh doanh, quản lý góp phần vào công cuộc xây dựng nguồn nhân lưc cho đất nước.
 
 
Tầm nhìn của công ty là trở thành một doanh nghiệp có các trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao và có các chuỗi hệ thống quầy thuốc, phòng khám uy tín  tại các vùng nông thôn từ Bắc vào Nam đạt chuẩn GMP và GDP, GPP  vào năm 2020 ở cấp độ quốc gia.